News

新闻资讯

二甲苯回收机真空减压装置的作用

作者: 质诚

来源: 质诚

发布时间:2023-04-04 14:23

访问量:

   二甲苯回收机可回收大部分的溶剂,而对于高沸点的待回收溶剂,可采用有真空回收装置的回收机,可大大节省回收时间和能源,因为二甲苯回收机的真空减压装置有以下作用:

        1.可以作为储存装置

        2.特有分段回收功能,解决混合溶剂发泡问题。

        3. 配套相应真空泵,可回收300℃以下的高沸点溶剂。

        4. 配套相应冷凝器,可回收-25℃~60℃的低沸点溶剂。

        5.避免回收出来的干净溶剂与外界接触,减少挥发,且更安全。

        6.通过抽真空的方式降低溶剂的沸点,使溶剂在较低的加热温度状态回收出来。

   带有真空装置的二甲苯回收机绝对是您回收高沸点有机溶剂的好帮手

 

咨询服务:13527136008